ETTEVÕTTEST

Flameguard Systems OÜ
Flameguard
|

Flameguard Systems OÜ on 2017 a. erakapitalil loodud ettevõte, mille põhitege- vusalaks on tuletõkke- ja suitsutõkke kardinate tootmine, müük paigaldus ja

hooldus. Lisaks pakume tuleohutus teenused. Meie meeskonda kuuluvad oma

ala professionaalid. Teostame jätkuvalt tihe koostöö Päästeameti, projekteerijate, arhitektide ja ehitajatega - see annab võimaluse leida parem lahendus ka kõige keerulisemas olukorras. Infot meie poolt pakutavate toodete kohta leiate siit.

EAS toetas Flameguard Systems OÜ projekti „EI klassi tuletõkkekardina katsetamine ja sertifitseerimine (projekti 2014-2020.4.04.21-2107)“ arendusosaku meetmest.


Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus teostatakse toode prototüüp, kontrollkatsetamine ja sertifitseerimine.


Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on arendada tuleohutustoote disaini, viia läbi toote tulepüsivuskatsed ning sertifitseerimine, mis vastaks EI 30 või EI 60 tulepüsivusklassile.


Projekti tulemus: Toode prototüüp on katsetatutud EN-16034 järgi ja sertifitseeritud.


Fond: Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Projekti periood: 20.12.2021 - 19.06.2023. Toetuse summa 19 850,39 €

FLAMEGUARD SYSTEMS OÜ

Registrikood: 14362327

info@flameguard.ee

+372 58 174 477

Facebook
Meil on oma blogi Facebookis, kus saab tutvuda viimaste projektidega, uudistega. Paigalduste piltidega, postitusega ja videotega.

VAATA TÄPSEMALT
TULETÕKKEKARDINAD
JA
SUITSUTÕKKEKARDINAD

© COPYRIGHT© FLAMEGUARD
SYSTEMS 2020
Kontaktid:
  • +372 58 212 121
  • info@flameguard.ee
  • Tööpäeviti: 08:00–18:00