KATSETAMINE

Flameguard Sysems OÜ
KATSE|
Hoonetes toimuva tulekahju korral on materjalide ja toodete tulepüsivusaeg kõige kriitilisem faktor ning sellel faktoril on otsene mõju kasutajate ohutusele. Tulekindlad tooted peaksid võimaldama konstruktsioonidel säilitada tuletõkkevõimet inimeste evakueerimiseks vajaliku aja jooksul, isegi vaatamata neile avaldatud ekstreemsetele kuumuse ja rõhu tingimustele.
Kõik meie poolt valmistatud toote tüübid on edukalt läbinud tulepüsivuskatsetest.
Tulepüsivuskatsed viiakse sõltumatu ja akrediteeritud laboris vastavalt erinevate standarditele.
Tuletõkkekardinad katsetatakse EVS-EN 1634-1 standardi järgi, ning katse ajal kontrollitakse toote järgmised omadused:
  • Terviklikus E
  • Soojuskiirgus EW
  • Soojusisolatsioonivõime EI
Katsetulemus registreeritakse täitunud minutites, mille vältel katseobjekt säilitab oma tuletõkkevõime. Katsetulemuste alusel klassifitseeritakse ning väljastatakse klassifitseerimisraporti vastavalt standardile EVS-EN 13501-2

Toodete klassifikatsioonist
E– klassi toode hoiab ära tule ja suitsu leviku ettenähtud aja jooksul, kuid ei takista soojuskiirguse läbiminekut kangast.
EW – klassi toode hoiab ära tule ja suitsu leviku ning piirab soojuskiirguse läbiminekut kangast.
EI – klassi toode hoiab ära tule ja suitsu leviku ning ka soojuskiirguse läbi kardina kanga.
Facebook
Meil on oma blogi Facebookis, kus saab tutvuda viimaste projektidega, uudistega. Paigalduste piltidega, postitusega ja videotega.

VAATA TÄPSEMALT
TULETÕKKEKARDINAD
JA
SUITSUTÕKKEKARDINAD

© COPYRIGHT© FLAMEGUARD
SYSTEMS 2020
Kontaktid:
  • +372 58 212 121
  • info@flameguard.ee
  • Tööpäeviti: 08:00–18:00