TULEOHUTUSTEENUSED

Flameguard Sysems OÜ
Tuleohutus|
 • Meie tuleohutusteenuste hulka kuuluvad:
 • Tuleohutusalane nõustamine
 • Tuleohutuse enesekontrolli teenuse osutamine
 • Evakuatsiooniplaanide koostamine
 • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuste läbiviimine
 • Ettevõtte tuleohutushaldus
 • Tulekahju korral tegutsemise plaanide koostamine
 • Tuletõkketööd
 • Lisaks pakume kontrollide ja hoolduse teostamist järgmistele tuleohutuspaigaldistele
 • Automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) hooldus
 • Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus
 • Tulekustutite kontroll ja hooldus
 • Suitsuluukide kontroll ja hooldus
Facebook
Meil on oma blogi Facebookis, kus saab tutvuda viimaste projektidega, uudistega. Paigalduste piltidega, postitusega ja videotega.

VAATA TÄPSEMALT
TULETÕKKEKARDINAD
JA
SUITSUTÕKKEKARDINAD

© COPYRIGHT© FLAMEGUARD
SYSTEMS 2020
Kontaktid:
 • +372 58 212 121
 • info@flameguard.ee
 • Tööpäeviti: 08:00–18:00